Kimlerin cenaze namazı kılınmaz

 1-Kâfirlerin ve münafıkların cenaze namazları kılınmaz

 Çünkü Allah (cc) şöyle buyurmaktadır: 
“Onlardan ölen birinin üzerine, ebedî olarak aslâ namaz kılma ve onun kabri başında durma! Çünki onlar, Allah ve Resûlünü inkâr ettiler ve onlar, fâsık kimseler olarak öldüler.” (Tevbe, 84)

2- Anne-babasını öldüren kimsenin cenaze namazı kılınmaz
Ana veya babasını öldüren kimsenin namazı kılınmaz. Çünkü Allah’a itaatten sonra ana-babaya itaat emredilmiştir.

3- İrtidat ederek Müslümanlıktan çıkan kimsenin cenaze namazı kılınmaz
İrtidad ederek Müslümanlık’tan çıkmış olan kimsenin cenaze namazı kılınmayacağı gibi, müslüman mezarlığına da defnedilmez.

4-Çatışma esnasında öldürülen eşkıyanın, teröristlerin ve soyguncuların da cenaze namazı kılınmaz.

Fakat şer‘î bir cezanın uygulanması sonucunda ölenlerin cenazeleri yıkanır ve namazları kılınır.

5-İntihar eden bir müslümanın cenazesi yıkanıp namazı kılınır.

İslam dininde intihar etmek, içki içmek, namazı terk etmek ve zina gibi bir günah işlemek büyük bir vebaldir.

 Fakat ehl-i sünnet vel-cemaate göre küfre vesile değildir. Yani bir kimse kelime-i tevhidi getirip İslam’ın bütün ahkamını kabul ederse adı geçen günahlardan birisini veya birkaçını işlese de kafir olmaz, günahkâr olur. Bunun için diğer müslümanlar gibi onların da cenaze namazı kılınacaktır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir